Found 148 Results for: Urunk

 • "Hallgass ránk, urunk! Úgy élsz köztünk, mint Isten fõembere. Temesd halottaidat legjobb sírhelyeinkre. Senki közülünk nem tagadja meg tõled a sírját, hogy oda temesd halottaidat". (Teremtés könyve 23, 6)

 • megkérdezte a szolgát: "Ki az a férfi ott, aki a mezõn felénk tart?" "Õ a mi urunk" - felelte. Erre vette a fátyolt és elfödte magát. (Teremtés könyve 24, 65)

 • Azok így válaszoltak: "Nem, urunk, hanem azért jöttek szolgáid, hogy gabonát vásároljanak. (Teremtés könyve 42, 10)

 • Az egy év elmúltával, a következõ esztendõben újra eljöttek hozzá és mondták: "Uram, nem titkolhatjuk el elõtted, hogy a pénzünk elfogyott és állatállományunk is a tied lett, urunk. (Teremtés könyve 47, 18)

 • Azok így válaszoltak: "Megmentetted életünket, a fáraó tulajdona leszünk, csak találjunk kegyelmet urunk színe elõtt." (Teremtés könyve 47, 25)

 • és így szólt: "Ha kegyelmet találtam a szemedben, Uram, akkor a mi Urunk vonuljon velünk. Bár keménynyakú nép ez, de bocsásd meg bûneinket, és fogadj el minket örökségedül." (Kivonulás könyve 34, 9)

 • Gád fiai és Ruben fiai erre így feleltek Mózesnek: "Szolgáid azt fogják tenni, urunk, amit te parancsolsz. (Számok könyve 32, 25)

 • szolgáid ellenben hadba vonulnak, mind, aki alkalmas hadi szolgálatra, az Úr színe elõtt, ahogy te, urunk, elrendelted." (Számok könyve 32, 27)

 • Így beszéltek: "Neked, urunk, az Úr megparancsolta, hogy - sorsot vetve - oszd fel a földet Izrael fiai között örökségképpen. Azt is megparancsolta neked az Úr, urunk, hogy törzsünk tagjának, Celofchadnak az örökségét add lányainak. (Számok könyve 36, 2)

 • "Ó Urunk, Izrael Istene - mondták -, miért történt ez Izraelben, hogy kivész ma egy törzs Izraelbõl?" (Bírák könyve 21, 3)

 • Parancsolja hát meg urunk, s szolgái keresnek neki valakit, aki tud hárfázni. Aztán, ha rád tör Istennek a gonosz lelke, megpendíti a húrokat és jobban leszel." (Sámuel I. könyve 16, 16)

 • A király tisztjei így válaszoltak a királynak: "Amint urunk és királyunk jónak látja, a szolgálatodra vagyunk." (Sámuel II. könyve 15, 15)


“Amar significa dar aos outros – especialmente a quem precisa e a quem sofre – o que de melhor temos em nós mesmos e de nós mesmos; e de dá-lo sorridentes e felizes, renunciando ao nosso egoísmo, à nossa alegria, ao nosso prazer e ao nosso orgulho”. São Padre Pio de Pietrelcina