Found 92 Results for: Testvérei

 • így szólt: "Legyen átok Kánaánon, legyen a legkisebb szolga testvérei között." (Teremtés könyve 9, 25)

 • A harmadik napon azonban, amikor seblázban feküdtek, Jákob két fia, Simeon és Lévi, Dina testvérei kardot ragadtak, merészen rátámadtak a városra és megöltek minden férfit; (Teremtés könyve 34, 25)

 • Testvérei így válaszoltak: "No, talán királyunk akarsz lenni és fölöttünk uralkodni?" Álma és elbeszélése miatt még inkább meggyûlölték. (Teremtés könyve 37, 8)

 • A férfi így válaszolt: "Elmentek innét, hallottam, amikor mondták: menjünk Dotainba." József tehát elment testvérei után, és Dotainban megtalálta õket. (Teremtés könyve 37, 17)

 • Gyertek, adjuk el az izmaelitáknak, és ne emeljük rá kezünket. Mégiscsak testvérünk, saját testünk." Testvérei hallgattak rá. (Teremtés könyve 37, 27)

 • Ezután Júda így szólt menyéhez, Támárhoz: "Térj vissza atyád házába, özvegyként, amíg a fiam, Sela, fel nem nõ." Arra gondolt ugyanis, hogy meghalhat az is, mint testvérei. Támár elköltözött és visszatért apja házába. (Teremtés könyve 38, 11)

 • Amikor Júda és testvérei József házához értek, õ még otthon volt. Leborultak elõtte a földre. (Teremtés könyve 44, 14)

 • Ekkor József a körülötte állók elõtt nem tudta tovább visszatartani magát. Rájuk kiáltott: "Menjetek ki mindnyájan!" Így senki sem volt nála, amikor József fölfedte magát testvérei elõtt. (Teremtés könyve 45, 1)

 • József így szólt testvéreihez: "József vagyok! Él-e még atyám?" De testvérei nem tudtak felelni neki, annyira meglepõdtek, ahogy ráismertek. (Teremtés könyve 45, 3)

 • Azután megcsókolta bátyjait is, sírt, és megölelte õket. Testvérei pedig elbeszélgettek vele. (Teremtés könyve 45, 15)

 • A hír eljutott a fáraó palotájába is: "eljöttek József testvérei". A fáraó és szolgái örültek neki. (Teremtés könyve 45, 16)

 • Testvérei közül ötöt magával vitt, és bemutatta a fáraónak. (Teremtés könyve 47, 2)


“A mansidão reprime a ira.” São Padre Pio de Pietrelcina