Found 1976 Results for: Mit

 • Széttépettet nem vittem hozzád: én magam kipótoltam. Ha valamit nappal vagy éjjel elloptak, azt rajtam követelted. (Teremtés könyve 31, 39)
 • Lábán feleletül így szólt: "A lányok az én lányaim, a gyermekek az én gyermekeim, a juh, a kecske az én jószágom, és minden, amit itt látsz, az enyém. De mit tehetek ma lányaimért vagy gyermekeimért, akiket õk szültek? (Teremtés könyve 31, 43)

 • Te azt mondtad: Jó sorsot biztosítok neked, s utódaidat olyanná teszem, mint a tenger fövényét, amit sokasága miatt nem lehet megszámlálni." (Teremtés könyve 32, 13)

 • akkor így felelj: Szolgádé, Jákobé. Ez az ajándék, amit uramnak, Ézsaunak küldött, õ maga utánunk jön." (Teremtés könyve 32, 19)

 • Erre õ megkérdezte: "Mit akartál azzal az egész táborral, amellyel találkoztam?" "Kegyelmet akartam találni uram színe elõtt" - válaszolta. (Teremtés könyve 33, 8)

 • Fogadd el tehát az üdvözlõ ajándékot, amit neked vittek. Hiszen Isten gazdaggá tett és jól megy a sorom." Erre az ösztönzésre elfogadta. (Teremtés könyve 33, 11)

 • Szichem így szólt (Dina) apjához és testvéreihez: "Bárcsak kegyelmet találnék szemetekben. Amit követeltek tõlem, megadom. (Teremtés könyve 34, 11)
 • Ha sok menyasszonyi hozományt és ajándékot követeltek, mindent megadok, amit kívántok. Csak a lányt engedjétek feleségül hozzám." (Teremtés könyve 34, 12)

 • "Nem engedhetjük meg magunknak - mondták -, hogy húgunkat körülmetéletlen férfinak adjuk. Ez nálunk szégyennek számít. (Teremtés könyve 34, 14)

 • Ézsau vette feleségeit, fiait és leányait, egész házanépét, minden legelõállatát, minden háziállatát és minden vagyonát, amit Kánaán földjén szerzett, s elköltözött öccsétõl Szeir földjére. (Teremtés könyve 36, 6)

 • Ézsaunak, az edomiták õsatyjának Szeir földjén ezek voltak az utódai: (Teremtés könyve 36, 9)

 • Magdiel törzsfõ, Iram törzsfõ. Ezek Edom törzsfõi lakóhelyük szerint az országban, amit birtokba vettek. Ez Ézsaunak, az edomiták õsatyjának családfája. (Teremtés könyve 36, 43)
“Enquanto estivermos vivos sempre seremos tentados. A vida é uma contínua luta. Se às vezes há uma trégua é para respirarmos um pouco.” São Padre Pio de Pietrelcina