Found 88 Results for: Hiszkija

 • Akkor Acház megtért atyáihoz, és atyái mellé temették el, Dávid városában. Fia, Hiszkija lett helyette a király. (Királyok II. könyve 16, 20)

 • Izrael királyának, Ela fiának Hóseának 3. esztendejében történt, hogy Acház fia, Hiszkija lett Júda királya. (Királyok II. könyve 18, 1)

 • Hiszkija király 4. esztendejében, azaz Izrael királyának, Ela fiának, Hóseának 7. évében történt, hogy Asszíria királya, Szalmanasszár felvonult Szamaria ellen és ostrom alá fogta. (Királyok II. könyve 18, 9)

 • Három év elteltével be is vette. Hiszkija 6. esztendejében, vagyis Izrael királyának, Hóseának 9. évében Szamariát elfoglalták. (Királyok II. könyve 18, 10)

 • Hiszkija király 14. esztendejében történt, hogy Asszíria királya, Szancherib felvonult Júda megerõsített városai ellen és elfoglalta õket. (Királyok II. könyve 18, 13)

 • Akkor Júda királya, Hiszkija elküldött Asszíria királyához Lachisba és azt üzente: "Helytelen volt, amit tettem. Ha elvonulsz, megadom, amit kirósz rám." Erre Asszíria királya kivetett Hiszkijára, Júda királyára 300 ezüst talentumot és 30 arany talentumot. (Királyok II. könyve 18, 14)

 • Hiszkija kénytelen volt odaadni az összes ezüstöt, ami csak volt az Úr templomában és a királyi palota kincseskamrájában. (Királyok II. könyve 18, 15)

 • Akkoriban Hiszkija összetörette az Úr templomának ajtófélfáit és ajtószárnyait is, amelyeket... Júda királya (arany) lemezekkel borított be, és beszolgáltatta Asszíria királyának. (Királyok II. könyve 18, 16)

 • Asszíria királya Lachisból Jeruzsálembe küldte fõpohárnokát Hiszkija király ellen, számottevõ csapat élén. Az fel is vonult, és Jeruzsálembe érve letáborozott a ványolók földje felé vivõ út mentén, a felsõ tó közelében a vízvezeték mellett. (Királyok II. könyve 18, 17)

 • Ha ellenben azt felelitek: Az Úrban, a mi Istenünkben bizakodunk, (azt kérdezem): nem õ az, akinek a magaslati helyeit és oltárait Hiszkija lerombolta, megparancsolván Júdának és Jeruzsálemnek: itt imádkozzatok, Jeruzsálemben, ez elõtt az oltár elõtt? (Királyok II. könyve 18, 22)

 • Ezt mondja a király: Ne engedjétek, hogy Hiszkija félrevezessen titeket, hisz nem képes kiszabadítani benneteket a kezembõl! (Királyok II. könyve 18, 29)

 • Ne hagyjátok, hogy Hiszkija az Úrral vigasztaljon titeket, azt állítva: az Úr majd megment minket és biztos, hogy nem adja ezt a várost Asszíria királyának kezére. (Királyok II. könyve 18, 30)


“Não se desencoraje se você precisa trabalhar muito para colher pouco. Se você pensasse em quanto uma só alma custou a Jesus, você nunca reclamaria!” São Padre Pio de Pietrelcina