Found 10 Results for: Ehud

  • Ehud csinált magának egy arasznyi hosszú kétélû kardot és jobb csípõjére csatolta, a ruhája alá. (Bírák könyve 3, 16)
  • Amikor az adót átadta, Ehud visszaindult azokkal az emberekkel, akik odavitték, (Bírák könyve 3, 18)

  • Ehud odalépett hozzá. A király a fenti szobában ült, ahol felfrissülni szokott, s egyedül volt. Ehud így szólt hozzá: "Isten üzenetét hozom neked, király." Erre az fölkelt székérõl. (Bírák könyve 3, 20)

  • Ehud ekkor kinyújtotta bal kezét, megragadta a kardot, amelyet jobb csípõjén viselt, és beledöfte a király hasába. (Bírák könyve 3, 21)

  • A markolat is beleszaladt a penge után, és a háj körülfolyta a pengét. Ehud ugyanis otthagyta a hasában a kardot, (Bírák könyve 3, 22)

  • Várakozásukat kihasználva Ehud elmenekült. Elhaladt a bálványok mellett és Szeirába jutott. (Bírák könyve 3, 26)

  • Ehud halála után Izrael fiai újra azt tették, ami gonosznak számít az Úr szemében. (Bírák könyve 4, 1)
  • Jediael fia: Bilhán. Bilhán fiai: Jeus, Benjamin, Ehud, Kenaána, Zetán, Tarsis, Ahisachár. (Krónikák I. könyve 7, 10)

  • Bela fiai voltak: Addár, Gera, Ehud apja, (Krónikák I. könyve 8, 3)

  • Ezek Ehud fiai. Õk voltak Geba lakóinak családfõi. Elhurcolták õket fogolyként Manachatba: (Krónikák I. könyve 8, 6)

“Procuremos servir ao Senhor com todo o coração e com toda a vontade. Ele nos dará sempre mais do que merecemos.” São Padre Pio de Pietrelcina