Found 69 Results for: Bement

 • Az ember tehát bement a házba, õ pedig lenyergelte a tevéket, szalmát és takarmányt adott a tevéknek, s vizet hozott, hogy õ, és a vele jött férfiak megmoshassák a lábukat. (Teremtés könyve 24, 32)
 • Míg Izrael ezen a vidéken táborozott, Ruben bement Bilhához, apja mellékfeleségéhez, és vele hált. Izrael tudomást szerzett róla. Jákobnak tizenkét fia volt. (Teremtés könyve 35, 22)

 • Erre József elsietett, mert testvérének láttára mélyen megrendült lelkében, és ki kellett sírnia magát. Bement a belsõ szobába és ott kisírta magát. (Teremtés könyve 43, 30)

 • A nép távol állott, Mózes azonban bement a sötét felhõbe, ahol Isten volt. (Kivonulás könyve 20, 21)

 • és bement Mózessel a megnyilatkozás sátorába. Azután mindketten kijöttek, és megáldották a népet. Erre az Úr dicsõsége megjelent az egész népnek. (Leviták könyve 9, 23)

 • S amikor Mózes bement a megnyilatkozás sátorába, hogy beszéljen Vele, hallotta a hangot, amint beszélt hozzá a kiengesztelõdés táblájáról, amely a tanúság ládáján volt elhelyezve, a két kerub között, s beszélt vele. (Számok könyve 7, 89)

 • Közben odaért Bárák, aki üldözõbe vette Sziszerát. Jáel eléje ment, és így szólt hozzá: "Gyere, megmutatom neked azt az embert, akit keresel". Bement, s Sziszera ott feküdt holtan - a cövek kiállt a halántékából. (Bírák könyve 4, 22)
 • Innen Sámson Gázába ment, ott meglátott egy szajhát és bement hozzá. (Bírák könyve 16, 1)

 • Letértek hát az útról, hogy Gibeában töltsék az éjszakát. A levita bement, leült a város terére, de senki sem ajánlott föl neki szállást éjszakára. (Bírák könyve 19, 15)

 • Boász tehát elvette Rutot, s az a felesége lett. Amikor bement hozzá, az Úr megadta neki, hogy fiút foganjon és szüljön. (Rut könyve 4, 13)

 • Odaért az út menti karámhoz. Volt ott egy barlang. Saul bement, hogy betakarja a lábát. Dávid és emberei a barlang mélyén tanyáztak. (Sámuel I. könyve 24, 4)

 • Erre Dávid bement, leborult az Úr elõtt, és így szólt: "Ki vagyok én, ó Uram, Istenem, s mi az én házam, hogy idáig vezettél? (Sámuel II. könyve 7, 18)
“Quem te agita e te atormenta é o demônio.Quem te consola é Deus”! São Padre Pio de Pietrelcina