Found 47 Results for: állította

 • Amikor odahozta neki ezeket az állatokat, középen átvágta õket és a két felet egymás mellé állította, a madarakat azonban nem vágta szét. (Teremtés könyve 15, 10)
 • A szolgálókat gyermekeivel az élre állította, utána Leát gyermekeivel, és végül Ráchelt Józseffel. (Teremtés könyve 33, 2)

 • Õ az Úrhoz fordult, s az Úr mutatott neki egy fadarabot. Mózes a vízbe dobta, s az édessé vált tõle. Itt adott neki törvényt és jogot, és állította választás elé. (Kivonulás könyve 15, 25)

 • Négy sarkára állította a négy szarvát és a szarvak vele egy darabból voltak. Utána bevonta bronzzal. (Kivonulás könyve 38, 2)

 • Mózes maga állította fel a hajlékot. Elhelyezte a talapzatokat, azokra állította a deszkákat, összeillesztette az eresztékeket és felállította az oszlopokat. (Kivonulás könyve 40, 18)

 • Az asztalt a találkozás sátorának északi oldalára állította a függönyön kívül, (Kivonulás könyve 40, 22)

 • Az égõáldozat oltárát a találkozás sátorának bejárata elõtt állította fel, s bemutatott rajta égõ- és ételáldozatot, ahogy az Úr Mózesnek megparancsolta. (Kivonulás könyve 40, 29)
 • Áron a mécseseket a tiszta tartóra állította, az Úr elé minden idõre. (Leviták könyve 24, 4)

 • Mózes tehát elment és közölte a néppel az Úr szavait. Azután összeválogatott hetven férfit a nép vénei közül, s a sátor köré állította õket. (Számok könyve 11, 24)

 • S Mózes úgy tett, amint az Úr parancsolta. Vette Józsuét, s Eleazár pap, valamint az egész közösség elé állította. (Számok könyve 27, 22)

 • Azt a tizenkét követ, amelyet a Jordánból kiemeltek, Józsue Gilgalban állította fel. (Józsue könyve 4, 20)

 • Fiaikat állította a helyükbe, s ezeket metélte körül Józsue; mert körülmetéletlenek voltak, mivel útközben nem lehetett körülmetélni õket. (Józsue könyve 5, 7)
“Nossa Senhora está sempre pronta a nos socorrer, mas por acaso o mundo a escuta e se emenda?” São Padre Pio de Pietrelcina