Found 6 Results for: Írásnak

  • Naponta ott voltam köztetek a templomban s tanítottam, és nem fogtatok el. De az Írásnak be kell teljesednie." (Márk evangéliuma 14, 49)

  • Amikor föltámadt a halálból, tanítványai visszaemlékeztek ezekre a szavakra, s hittek az Írásnak és Jézus szavainak. (János evangéliuma 2, 22)

  • Nem mindnyájatokról mondom ezt, mert hiszen tudom, kiket választottam ki. De be kell teljesednie az Írásnak: "Aki kenyeremet eszi, sarkát emelte ellenem." (János evangéliuma 13, 18)

  • "Testvérek, férfiak! Be kellett teljesednie az Írásnak, amelyet a Szentlélek Dávid szájával Júdásról, azok vezetõjérõl jövendölt, akik elfogták Jézust. (Apostolok Cselekedetei 1, 16)

  • Az Írásnak ezt a helyét olvasta: Mint a juhot, úgy vitték leölni. Ahogy a bárány sem ad hangot nyírója elõtt, õ sem nyitotta szóra ajkát. (Apostolok Cselekedetei 8, 32)

  • Elõször is azt értsétek meg, hogy az Írásnak egyetlenegy jövendölése sem származik önkényes értelmezésbõl. (Szent Péter II. levele 1, 20)


“Na igreja se fala somente com Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina