Found 311 Results for: zemlja

 • Zatim rekoše svoj zajednici izraelskoj: "Zemlja kroz koju smo prošli da je istražimo izvanredno je dobra. (Knjiga Brojeva 14, 7)

 • Ako nam Jahve bude dobrostiv, u tu æe nas zemlju dovesti i dat æe nam je. To je zemlja u kojoj teèe med i mlijeko. (Knjiga Brojeva 14, 8)

 • "Ali ipak, tako ja živ bio i slave se Jahvine napunila sva zemlja, (Knjiga Brojeva 14, 21)

 • Ali ako Jahve uèini neèuveno: ako zemlja rastvori svoje ralje i proguta ih sa svim što je njihovo te živi siðu u Šeol, onda znajte da su ovi ljudi prezreli Jahvu." (Knjiga Brojeva 16, 30)

 • zemlja rastvori svoje ralje i proguta ih s njihovim domovima, sa svim Korahovim ljudima i svim njihovim imanjem. (Knjiga Brojeva 16, 32)

 • Živi siðu u Šeol, oni i sve njihovo. Onda se nad njima zemlja zatvori i oni išèeznu iz zbora. (Knjiga Brojeva 16, 33)

 • Na njihov vrisak svi Izraelci što su stajali oko njih pobjegoše govoreæi: "Da i nas zemlja ne proguta!" (Knjiga Brojeva 16, 34)

 • Nato je zemlja rastvorila svoje ralje i progutala ih zajedno s Korahom, kad je smrt pograbila tu skupinu i oganj proždro dvjesta i pedeset ljudi. Tako su postali opomenom. (Knjiga Brojeva 26, 10)

 • "Tima neka se razdijeli zemlja u baštinu prema broju osoba. (Knjiga Brojeva 26, 53)

 • Ali zemlja neka se podijeli kockom: neka se primi u baštinu prema djedovskim plemenskim imenima. (Knjiga Brojeva 26, 55)

 • Rubenovci i Gadovci imaðahu mnogo, vrlo mnogo blaga. Opaze, meðutim, da je zemlja jazerska i zemlja gileadska pogodna za stoèarstvo. (Knjiga Brojeva 32, 1)

 • tada, kad zemlja bude pokorena Jahvi, vi æete se moæi vratiti. Tako æete biti osloboðeni odgovornosti prema Jahvi i prema Izraelu, a ova æe zemlja postati pred Jahvom vaše vlasništvo. (Knjiga Brojeva 32, 22)


“Quanto mais se caminha na vida espiritual, mais se sente a paz que se apossa de nós.” São Padre Pio de Pietrelcina