Found 234 Results for: zapovijedi

 • Sine moj, èuvaj zapovijedi oca svoga i ne odbacuj nauka matere svoje. (Mudre izreke 6, 20)

 • Èuvaj, sine, rijeèi moje i pohrani moje zapovijedi kod sebe. (Mudre izreke 7, 1)

 • Èuvaj moje zapovijedi, i bit æeš živ, i nauk moj kao zjenicu oka svoga. (Mudre izreke 7, 2)

 • Tko je mudra srca, prima zapovijedi, dok brbljava luda propada. (Mudre izreke 10, 8)

 • Tko rijeè prezire, taj propada, a tko poštiva zapovijedi, plaæu dobiva. (Mudre izreke 13, 13)

 • Tko se drži zapovijedi, èuva život svoj, a tko ne pazi putove svoje, umire. (Mudre izreke 19, 16)

 • Tko se drži zapovijedi, ne poznaje nevolju, i mudrac zna za vrijeme i sud. (Propovjednik 8, 5)

 • Èujmo svemu završnu rijeè: "Boj se Boga, izvršuj njegove zapovijedi, jer - to je sav èovjek." (Propovjednik 12, 13)

 • I tako je ono èime su bili kažnjeni neprijatelji njihovi postalo njima dobroèinstvo kada bijahu u nevolji. [7a] Njima si, zbog njihove zapovijedi o èedomorstvu, (Knjiga Mudrosti 11, 5)

 • i po zapovijedi vladara uvelo se štovanje likova. A onih koje ljudi nisu mogli u osobi njihovoj štovati, jer su predaleko od njih prebivali, približavahu sebi njihovo daleko oblièje, naèinivši od èašæenog kralja vidljiv lik da mu nenazoènu revno laskaju kao da je nazoèan. (Knjiga Mudrosti 14, 17)

 • Da se opamete, bijahu samo uplašeni na kratak èas, jer su dobili spasonosni znak da se sjete zapovijedi tvoga Zakona. (Knjiga Mudrosti 16, 6)

 • Želiš li mudrost, vrši zapovijedi, i Gospod c'e ti je dati. (Knjiga Sirahova 1, 26)


“Quem te agita e te atormenta é o demônio.Quem te consola é Deus”! São Padre Pio de Pietrelcina