Found 234 Results for: zapovijedi

 • K'o ovca izgubljena ja zalutah: o, potraži slugu svojega jer zapovijedi tvoje ja ne zaboravih. (Psalmi 119, 176)

 • Po toj zapovijedi pogubljivali su žene koje su dale obrezati svoju djecu; (Prva knjiga o Makabejcima 1, 60)

 • Ne dalo Nebo da ostavimo Zakon i zapovijedi. (Prva knjiga o Makabejcima 2, 21)

 • Tek što je on to kazao, a Židov neki priðe pred oèima sviju da prema kraljevoj zapovijedi žrtvuje na žrtveniku u Modinu. (Prva knjiga o Makabejcima 2, 23)

 • S njima posla èetrdeset tisuæa pješaka i sedam tisuæa konjanika da navale na Judeju i da je opustoše po zapovijedi kraljevoj. (Prva knjiga o Makabejcima 3, 39)

 • Jedino su u Betsuru ostali neki od onih koji su pogazili Zakon i zapovijedi: tu im bijaše utoèište. (Prva knjiga o Makabejcima 10, 14)

 • i kako je tim prisilno iseljenima prorok preporuèio, kad im je davao Zakon, da ne zaborave zapovijedi Gospodnjih i ne zastrane vjerom kad budu gledali ukrašene zlatne i srebrne likove. (Druga knjiga o Makabejcima 2, 2)

 • Oni koji su predsjedavali tome bezbožnom obrednom obroku, kako su odavna poznavali tog èovjeka, uzeše ga nasamo nagovarati da sa sobom donese mesa koje smije uživati i koje je sam pripravio. Neka se samo pretvara da po kraljevoj zapovijedi jede od žrtvenog mesa. (Druga knjiga o Makabejcima 6, 21)

 • Tek što je svoje dorekla, mladiæ reèe: "Što èekate? Ne pokoravam se kraljevoj zapovijedi, nego se pokoravam zapovijedi Zakona što ga našim ocima dade Mojsije. (Druga knjiga o Makabejcima 7, 30)

 • Sine moj, ako primiš moje rijeèi i pohraniš u sebi moje zapovijedi, (Mudre izreke 2, 1)

 • Sine moj, ne zaboravljaj moje pouke, i tvoje srce neka èuva moje zapovijedi, (Mudre izreke 3, 1)

 • i mene je on uèio i govorio mi: "Zadrži moje rijeèi u svojem srcu, poštuj moje zapovijedi i živjet æeš. (Mudre izreke 4, 4)


“Combata vigorosamente, se está interessado em obter o prêmio destinado às almas fortes.” São Padre Pio de Pietrelcina