Found 966 Results for: svojim

  • "Tako æe pobjednik biti odjeven u bijele haljine i neæu izbrisati imena njegova iz knjige života i priznat æu ime njegovo pred Ocem svojim i anðelima njegovim." (Otkrivenje 3, 5)

  • "Pobjednika æu posjesti sa sobom na prijestolje svoje, kao što i ja, pobijedivši, sjedoh s Ocem svojim na prijestolje njegovo." (Otkrivenje 3, 21)

  • Nego - u dane kad se oglasi sedmi anðeo, èim zatrubi, dovršit æe se otajstvo Božje kao što on to navijesti slugama svojim prorocima." (Otkrivenje 10, 7)

  • Doista, istiniti su i pravedni sudovi njegovi jer osudi veliku Bludnicu, što pokvari zemlju bludom svojim, i osveti na njoj krv slugu svojih!" (Otkrivenje 19, 2)

  • I vidjeh mrtve, velike i male: stoje pred prijestoljem, a knjige se otvoriše. I otvori se jedna druga knjiga, knjiga života. I mrtvi bijahu suðeni po onome što stoji napisano u knjigama, po djelima svojim. (Otkrivenje 20, 12)

  • More predade svoje mrtvace, a Smrt i Podzemlje svoje: i svaki bi suðen po djelima svojim. (Otkrivenje 20, 13)


“Que Maria seja toda a razão da sua existência e o guie ao porto seguro da eterna salvação. Que Ela lhe sirva de doce modelo e inspiração na virtude da santa humildade.” São Padre Pio de Pietrelcina