Found 45 Results for: svojeg

 • Boj se Jahve, Boga svojeg; njemu služi; uza nj se priljubi; njegovim imenom priseži. (Ponovljeni zakon 10, 20)

 • Manaše je poèinuo kraj svojih otaca i sahranjen je u vrtu svojeg dvora, u vrtu Uzinu. Sin mu Amon zakralji se mjesto njega. (Druga knjiga o kraljevima 21, 18)

 • On jedino pati zbog svojega tijela, on jedino tuži zbog svojeg života." (Knjiga o Jobu 14, 22)

 • Al' On izlike protiv mene traži i za svojeg me drži dušmanina. (Knjiga o Jobu 33, 10)

 • Jahve, radi svojeg imena grijeh moj mi oprosti, jer je velik. $MEM (Psalmi 25, 11)

 • Usliši me brzo, o Jahve, dah moj veæ je na izmaku! Lica svojeg preda mnom ne skrivaj, da ne postanem kao oni koji u grob silaze! (Psalmi 143, 7)

 • Hvalit æu Jahvu sveg života svojeg. Dok me bude, Bogu svom æu pjevati. (Psalmi 146, 2)

 • Zato æe jesti plod svojeg vladanja i nasititi se vlastitih savjeta. (Mudre izreke 1, 31)

 • Èasti Jahvu svojim blagom i prvinama svega svojeg prirasta. (Mudre izreke 3, 9)

 • Pravednik vodi svojeg prijatelja, a opake zavodi njihov put. (Mudre izreke 12, 26)

 • Tko dobro zlom uzvraæa neæe ukloniti nesreæu od doma svojeg. (Mudre izreke 17, 13)

 • Kao ptica daleko od gnijezda svog, takav je èovjek daleko od svojeg zavièaja. (Mudre izreke 27, 8)


“Uma Missa bem assistida em vida será mais útil à sua salvação do que tantas outras que mandarem celebrar por você após sua morte!” São Padre Pio de Pietrelcina