Found 8 Results for: propisima

  • Slavite je u njezino vrijeme, u suton, èetrnaestoga dana ovoga mjeseca; slavite je prema svim njezinim propisima i obièajima." (Knjiga Brojeva 9, 3)
  • neka ništa od nje ne ostavljaju za ujutro; neka ni jedne kosti na njoj ne lome. Neka je slave prema propisima Pashe. (Knjiga Brojeva 9, 12)

  • Ako s vama boravi stranac i Pashu prinosi Jahvi, neka je prinosi prema propisima i obièajima njezinim. Neka bude jedan zakon za vas, bio to stranac ili domorodac.'" (Knjiga Brojeva 9, 14)

  • "Kada se ispuni ono što si rekao", opet æe Manoah, "po kojim propisima i kako treba postupati s djetetom?" (Knjiga o sucima 13, 12)

  • Prikloni mi srce propisima svojim, a ne k pohlepi! (Psalmi 119, 36)

  • Pred kraljevima o tvojim æu propisima govorit' i zbunit' se neæu. (Psalmi 119, 46)

  • Zakon zapovijedi s propisima obeskrijepi da u sebi, uspostavljajuæi mir, od dvojice sazda jednoga novog èovjeka (Poslanica Efežanima 2, 15)
  • izbrisao zadužnicu koja propisima bijaše protiv nas, protivila nam se. Nju on ukloni pribivši je na križ. (Poslanica Kološanima 2, 14)

“Há duas razões principais para se orar com muita satisfação: primeiro para render a Deus a honra e a glória que Lhe são devidas. Segundo, para falar com São Padre Pio de Pietrelcina