Found 1085 Results for: pet

 • Tako bude veèer, pa jutro - dan peti. (Knjiga Postanka 1, 23)
 • Neprijateljstvo ja zameæem izmeðu tebe i žene, izmeðu roda tvojeg i roda njezina: on æe ti glavu satirati, a ti æeš mu vrebati petu." (Knjiga Postanka 3, 15)

 • Kad je Šetu bilo sto i pet godina, rodi mu se Enoš. (Knjiga Postanka 5, 6)

 • Po roðenju Kenanovu Enoš je živio osam stotina i petnaest godina te mu se rodilo još sinova i kæeri. (Knjiga Postanka 5, 10)

 • Enoš poživje u svemu devet stotina i pet godina. Potom umrije. (Knjiga Postanka 5, 11)

 • Kad je Mahalalelu bilo šezdeset i pet godina, rodi mu se Jered. (Knjiga Postanka 5, 15)

 • Mahalalel poživje u svemu osam stotina devedeset i pet godina. Potom umrije. (Knjiga Postanka 5, 17)
 • Kad je Henoku bilo šezdeset i pet godina, rodi mu se Metušalah. (Knjiga Postanka 5, 21)

 • Henok poživje u svemu trista šezdeset i pet godina. (Knjiga Postanka 5, 23)

 • Po roðenju Noinu Lamek je živio pet stotina devedeset i pet godina te mu se rodilo još sinova i kæeri. (Knjiga Postanka 5, 30)

 • Pošto je Noa proživio pet stotina godina, rode mu se Šem, Ham i Jafet. (Knjiga Postanka 5, 32)

 • Petnaest lakata dizale se vode povrh potonulih brda. (Knjiga Postanka 7, 20)
“Viva feliz. Sirva ao Senhor alegremente e com o espírito despreocupado.” São Padre Pio de Pietrelcina