Found 59 Results for: nogu

 • Od Jude žezlo se kraljevsko, ni palica vladalaèka od nogu njegovih udaljiti neæe dok ne doðe onaj kome pripada - kome æe se narodi pokoriti. (Knjiga Postanka 49, 10)

 • "Ne prilazi ovamo!" - reèe. "Izuj obuæu s nogu! Jer mjesto na kojem stojiš sveto je tlo. (Knjiga Izlaska 3, 5)

 • Ali Sipora pograbi oštar kremen, obreza svoga sina i kožicom se dotakne Mojsijevih nogu: "Zaista si mi ti krvav muž", reèe. (Knjiga Izlaska 4, 25)

 • oko za oko, zub za zub, ruka za ruku, noga za nogu, (Knjiga Izlaska 21, 24)

 • Ništa što puže na trbuhu, ništa što god ide na èetiri noge ili na više nogu - nikakve puzavce što po tlu gmižu nemojte jesti jer su odvratni! (Levitski zakonik 11, 42)

 • nitko tko ima slomljenu nogu ili ruku; (Levitski zakonik 21, 19)

 • Magarica, spazivši Jahvina anðela, stisne se uza zid i o zid pritisne Bileamovu nogu. On je opet poèe tuæi. (Knjiga Brojeva 22, 25)

 • Neka ti se oko ne sažaljuje! Život za život; oko za oko; zub za zub; ruka za ruku; noga za nogu. (Ponovljeni zakon 19, 21)

 • Jahve æe te udarati ljutim prištevima po koljenima i po stegnima - od stopala nogu tvojih do tjemena na glavi tvojoj - od kojih se neæeš moæi izlijeèiti. (Ponovljeni zakon 28, 35)

 • i na posteljicu svoju što joj iziðe izmeðu nogu, i na djecu što ih ima roditi, jer æe ih potajno jesti, oskudna u svemu, zbog nevolje i jada kojim æe te neprijatelj tvoj pritisnuti po svim gradovima tvojim. (Ponovljeni zakon 28, 57)

 • A voða vojske Jahvine odgovori Jošui: "Skini obuæu s nogu svojih, jer je sveto mjesto na kojem stojiš." I Jošua uèini tako. (Jošua 5, 15)

 • Do nogu pade joj, sruši se, leže, do nogu pade joj, sruši se; i gdje pade, mrtav osta. (Knjiga o sucima 5, 27)


“Como é belo esperar!” São Padre Pio de Pietrelcina