Found 52 Results for: kraljevima

 • Jahve æe postupiti s njima kako je postupio sa Sihonom i Ogom, amorejskim kraljevima, i njihovom zemljom kad ih uništi. (Ponovljeni zakon 31, 4)
 • Dugo je vremena ratovao Jošua s tim kraljevima. (Jošua 11, 18)

 • Akiš mu još istoga dana dade Siklag. Stoga Siklag pripada do današnjega dana kraljevima Jude. (Prva knjiga o Samuelu 27, 6)

 • ali ti dajem i što nisi tražio: bogatstvo i slavu kakve nema nitko meðu kraljevima. (Prva knjiga o kraljevima 3, 13)

 • Jer on je vladao nad svime onkraj Rijeke - od Tafse do Gaze, nad svim kraljevima s onu stranu Eufrata - i imao je mir po svim granicama naokolo. (Prva knjiga o kraljevima 5, 4)

 • A kad je Ben-Hadad to èuo - upravo je pio s kraljevima pod šatorima - zapovjedi svojim slugama: "Na svoja mjesta!" I oni zauzeše svoje položaje protiv grada. (Prva knjiga o kraljevima 20, 12)

 • Pouzdavao se u Jahvu, Boga Izraelova. Ni prije njega ni poslije njega ne bijaše mu ravna meðu kraljevima judejskim. (Druga knjiga o kraljevima 18, 5)
 • Ljubezno je s njime razgovarao i stolicu mu postavio više nego ostalim kraljevima koji bijahu s njim u Babilonu. (Druga knjiga o kraljevima 25, 28)

 • Vladao je nad svim kraljevima od Rijeke do zemlje filistejske i do egipatske meðe. (Druga knjiga Ljetopisa 9, 26)

 • I eto, Asina djela, od prvoga do posljednjeg, zapisana su u Knjizi o judejskim i izraelskim kraljevima. (Druga knjiga Ljetopisa 16, 11)

 • Ostala Jošafatova djela, od prvih do posljednjih, zapisana su u povijesti Hananijeva sina Jehua i uvrštena su u Knjigu o izraelskim kraljevima. (Druga knjiga Ljetopisa 20, 34)

 • A o njegovim sinovima i o velikim proroštvima protiv njega, o obnavljanju Doma Božjega, sve je zapisano u tumaèenju Knjige o kraljevima. Na njegovo se mjesto zakraljio sin mu Amasja. (Druga knjiga Ljetopisa 24, 27)
“Devo fazer somente a vontade de Deus e, se lhe agrado, o restante não conta.” São Padre Pio de Pietrelcina