Found 3448 Results for: kad

 • To je postanak neba i zemlje, tako su stvarani. Kad je Jahve, Bog, sazdao nebo i zemlju, (Knjiga Postanka 2, 4)

 • Nato èovjek reèe: "Gle, evo kosti od mojih kostiju, mesa od mesa mojega! Ženom neka se zove, od èovjeka kad je uzeta!" (Knjiga Postanka 2, 23)

 • Nego, zna Bog: onog dana kad budete s njega jeli, otvorit æe vam se oèi, i vi æete biti kao bogovi koji razluèuju dobro i zlo." (Knjiga Postanka 3, 5)

 • Nato Jahve, Bog, reèe zmiji: "Kad si to uèinila, prokleta bila meðu svim životinjama i svom zvjeradi divljom! Po trbuhu svome puzat æeš i zemlju jesti sveg života svog! (Knjiga Postanka 3, 14)

 • Ovo je povijest Adamova roda. Kad je Bog stvorio èovjeka, napravio ga je na priliku svoju; (Knjiga Postanka 5, 1)

 • stvorio je muško i žensko. A kad ih je stvorio, blagoslovi ih i nazva - èovjek. (Knjiga Postanka 5, 2)

 • Kad je Adamu bilo sto i trideset godina, rodi mu se sin njemu slièan, na njegovu sliku; nadjenu mu ime Šet. (Knjiga Postanka 5, 3)

 • Kad je Šetu bilo sto i pet godina, rodi mu se Enoš. (Knjiga Postanka 5, 6)

 • Kad je Enošu bilo devedeset godina, rodi mu se Kenan. (Knjiga Postanka 5, 9)

 • Kad je Kenanu bilo sedamdeset godina, rodi mu se Mahalalel. (Knjiga Postanka 5, 12)

 • Kad je Mahalalelu bilo šezdeset i pet godina, rodi mu se Jered. (Knjiga Postanka 5, 15)

 • Kad je Jeredu bilo sto šezdeset i dvije godine, rodi mu se Henok. (Knjiga Postanka 5, 18)


“A divina bondade não só não rejeita as almas arrependidas, como também vai em busca das almas teimosas”. São Padre Pio de Pietrelcina