Found 246 Results for: trzy

 • Wtedy wyznaczył Mojżesz trzy miasta za Jordanem na wschodzie, (Księga Powtórzonego Prawa 4, 41)

 • Trzy razy do roku ukaże się każdy mężczyzna przed Panem, Bogiem twoim, w miejscu, które sobie obierze: na Święto Przaśników, na Święto Tygodni i na Święto Namiotów. Nie ukaże się przed obliczem Pana z próżnymi rękami. (Księga Powtórzonego Prawa 16, 16)

 • ustanowisz sobie trzy miasta w kraju, który ci daje Pan, Bóg twój, abyś go posiadł. (Księga Powtórzonego Prawa 19, 2)

 • Drogę do nich utrzymasz w dobrym stanie i na trzy części podzielisz obszar kraju, który ci daje Pan, Bóg twój, aby tam schronienie znalazł każdy zabójca. (Księga Powtórzonego Prawa 19, 3)

 • Dlatego ja ci rozkazuję: Trzy miasta sobie ustanowisz. (Księga Powtórzonego Prawa 19, 7)

 • jeśli będziesz strzegł pilnie całego tego prawa, które ja ci dzisiaj przedkładam, miłując Pana, Boga swego, chodząc Jego drogami po wszystkie dni, wtedy dodasz jeszcze do tych miast dalsze trzy miasta, (Księga Powtórzonego Prawa 19, 9)

 • Udajcie się w góry - rzekła do nich - aby was nie spotkali ścigający i ukryjcie się tam przez trzy dni, aż do ich powrotu, po czym pójdziecie w swoją drogę. (Księga Jozuego 2, 16)

 • Wywiadowcy poszli, przybyli w góry i pozostali tam przez trzy dni, aż powrócili ludzie wysłani na ich poszukiwanie. Ci zaś szukali po całej drodze, ale nikogo nie znaleźli. (Księga Jozuego 2, 22)

 • Trzy dni upłynęły od zawarcia tego przymierza, gdy usłyszano, że byli ludem sąsiednim i mieszkali wśród Izraela. (Księga Jozuego 9, 16)

 • Od pokolenia Neftalego miasto ucieczki dla zabójców: Kedesz w Galilei z jego pastwiskami, Chammot-Dor z jego pastwiskami, Rakkat z jego pastwiskami: trzy miasta. (Księga Jozuego 21, 32)

 • Wówczas Gedeon rozdzielił owych trzystu mężów na trzy hufce, dał każdemu z nich do ręki rogi i puste dzbany, a w nich pochodnie. (Księga Sedziów 7, 16)

 • Natychmiast zatrąbiły w rogi także owe trzy hufce i potłukły dzbany. Wziąwszy zaś w lewą rękę pochodnie, a w prawą rogi, aby na nich trąbić, wołali: Za Pana i za Gedeona! (Księga Sedziów 7, 20)


“E’ na dor que o amor se torna mais forte.” São Padre Pio de Pietrelcina