Found 28 Results for: staje

 • To jest prawo dotyczące tego, który cierpi na wycieki, i tego, który doznaje wylewu nasienia, a przez to staje się nieczysty, (Księga Kapłańska 15, 32)

 • Ten mu odpowiedział: Oto w mieście tym żyje mąż Boży, człowiek poważny: co powie, wszystko się staje; chodźmy tam teraz, aby udzielił nam pouczenia w tej sprawie, dla której jesteśmy w drodze. (1 Księga Samuela 9, 6)

 • Czy to nie wy wygnaliście kapłanów Pańskich, synów Aarona, i lewitów, czyż to nie wy poczyniliście sobie kapłanów, jak u ludów krajów pogańskich? Każdy, który przychodzi z młodym cielcem i siedmioma baranami, aby go wyświęcono na kapłana, staje się kapłanem tego, który nie jest Bogiem. (2 Księga Kronik 13, 9)

 • Położę się, mówiąc do siebie: Kiedyż zaświta i wstanę? Lecz noc wiecznością się staje i boleść mną targa do zmroku. (Księga Hioba 7, 4)

 • Rozlany jestem jak woda i rozłączają się wszystkie moje kości; jak wosk się staje moje serce, we wnętrzu moim topnieje. (Księga Psalmów 22, 15)

 • Przyjaciel kocha w każdym czasie, a bratem się staje w nieszczęściu. (Księga Przysłów 17, 17)

 • Niejeden przyjaciel staje się z czasem wrogiem i ujawnia wasze spory ku twemu zawstydzeniu. (Mądrość Syracha 6, 9)

 • Koń nieujeżdżony jest narowisty, a syn zostawiony samemu sobie staje się zuchwały. (Mądrość Syracha 30, 8)

 • W pomyślności towarzysz cieszy się wraz z przyjacielem, a w czasie utrapienia staje przeciw niemu. (Mądrość Syracha 37, 4)

 • Nagle lekarstwem na to staje się mgła, a po upale rosa spadająca - pocieszeniem. (Mądrość Syracha 43, 22)

 • Czemuż, o Panie, dozwalasz nam błądzić z dala od Twoich dróg, tak iż serce nasze staje się nieczułe na bojaźń przed Tobą? Odmień się przez wzgląd na Twoje sługi i na pokolenia Twojego dziedzictwa. (Księga Izajasza 63, 17)

 • Jak naczynie stłuczone staje się dla człowieka niepożyteczne, tak się rzecz ma z ich bogami, umieszczonymi w świątyniach. (Księga Barucha 6, 15)


“O verdadeiro servo de Deus é aquele que usa a caridade para com seu próximo, que está decidido a fazer a vontade de Deus a todo custo, que vive em profunda humildade e simplicidade”. São Padre Pio de Pietrelcina