Found 18 Results for: słuszną

 • Wtedy Absalom mówił mu: Patrz, sprawa twoja jest jasna i słuszna, ale u króla nie znajdziesz nikogo, kto by cię wysłuchał. (2 Księga Samuela 15, 3)

 • I odpowiedziało całe zgromadzenie, że tak należy uczynić, albowiem ta rzecz wydała się słuszną w oczach całego ludu. (1 Księga Kronik 13, 4)

 • Sprawę tę uznał za słuszną król i całe zgromadzenie. (2 Księga Kronik 30, 4)

 • Kiedy zaś nawet on sam nie mógł znieść własnej woni, powiedział te słowa: Słuszną jest rzeczą poddanie się Bogu, a kto jest śmiertelny, nie powinien się uważać za równego Bogu. (2 Machabejska 9, 12)

 • Głupi uważa swą drogę za słuszną, ale rozważny posłucha rady. (Księga Przysłów 12, 15)

 • Jest droga, co komuś zdaje się słuszną, lecz w końcu prowadzi do zguby. (Księga Przysłów 14, 12)

 • Jest droga, co komuś zdaje się słuszna, a w końcu prowadzi do zguby. (Księga Przysłów 16, 25)

 • W wargi całuje, kto daje słuszną odpowiedź. (Księga Przysłów 24, 26)

 • Oto, do czego doszedłem - powiada Kohelet - jedno z drugim porównując, by znaleźć słuszną ocenę, (Księga Koheleta 7, 27)

 • Ale przyjdzie na nich kara słuszna za jedno i drugie, że źle myśleli o Bogu, trzymając się bożków, i że gardząc uczciwością, przysięgali przewrotnie na kłamstwo. (Księga Mądrości 14, 30)

 • Nie jest słuszną rzeczą odmawiać czci ubogiemu, ale mądremu, i nie godzi się szanować człowieka grzesznego. (Mądrość Syracha 10, 23)

 • Wszelka broń ukuta na ciebie będzie bezskuteczna. Potępisz wszelki język, który się zmierzy z tobą w sądzie. Takie będzie dziedzictwo sług Pana i nagroda ich słuszna ode Mnie - wyrocznia Pana. (Księga Izajasza 54, 17)


“Ouço interiormente uma voz que constantemente me diz: Santifique-se e santifique!” São Padre Pio de Pietrelcina