Found 72 Results for: słudze

 • A teraz, Panie, Ty sam jesteś Bogiem. Skoro obiecałeś swojemu słudze to szczęście, (1 Księga Kronik 17, 26)

 • bo dotrzymałeś słowa Twemu słudze Dawidowi, memu ojcu, w tym, coś mu przyrzekł i powiedział swoimi ustami, a co dziś wypełniłeś ręką. (2 Księga Kronik 6, 15)

 • Więc i teraz, o Panie, Boże Izraela, dotrzymaj słowa Twemu słudze, memu ojcu Dawidowi, jak mu przyrzekłeś, mówiąc: Nie będzie ci odjęty potomek wobec Mnie na tronie Izraela, jeśli tylko twoi synowie strzec będą swej drogi, postępując wobec Mnie tak, jak ty wobec Mnie postępowałeś. (2 Księga Kronik 6, 16)

 • Teraz też Panie, Boże Izraela, niech się sprawdzi Twoje słowo, które dałeś Twemu słudze Dawidowi. (2 Księga Kronik 6, 17)

 • Słudzy jego jeszcze więcej mówili przeciw Panu Bogu i Jego słudze Ezechiaszowi. (2 Księga Kronik 32, 16)

 • Bardzo źle postąpiliśmy wobec Ciebie: nie zachowaliśmy przykazań ani praw, ani przepisów, które wydałeś słudze Twemu Mojżeszowi. (Księga Nehemiasza 1, 7)

 • Wspomnijże na zapowiedź, którąś ogłosił słudze twemu Mojżeszowi: Jeśli wy się sprzeniewierzycie, to Ja rozproszę was między narody. (Księga Nehemiasza 1, 8)

 • Ach, Panie, niechże będzie ucho Twoje uważne na modlitwę Twojego sługi i na modlitwę sług Twoich, pragnących czcić Twoje Imię! Poszczęśćże teraz słudze Twemu! Daj, abym pozyskał względy tego człowieka. Byłem bowiem podczaszym królewskim. (Księga Nehemiasza 1, 11)

 • Zwróć się ku mnie i zmiłuj się nade mną; udziel Twej siły słudze swojemu i ocal syna swej służebnicy! (Księga Psalmów 86, 16)

 • Zawarłem przymierze z moim wybrańcem; przysiągłem słudze memu, Dawidowi: (Księga Psalmów 89, 4)

 • Pamiętał bowiem o swym świętym słowie, [danym] Abrahamowi, słudze swojemu. (Księga Psalmów 105, 42)

 • Czyń dobrze słudze swojemu, aby żył i przestrzegał słów Twoich. (Księga Psalmów 119, 17)


“Diante de Deus ajoelhe-se sempre.” São Padre Pio de Pietrelcina