Found 38 Results for: rzeczą

  • Jeśli zaś jaka wdowa ma dzieci albo wnuki, niechże się one uczą najpierw pieczołowitości względem własnej rodziny i odpłacania się rodzicom wdzięcznością! Jest to bowiem rzeczą miłą w oczach Bożych. (1 List do Tymoteusza 5, 4)

  • Straszną jest rzeczą wpaść w ręce Boga żyjącego. (List do Hebrajczyków 10, 31)


“De que vale perder-se em vãos temores?” São Padre Pio de Pietrelcina