Found 114 Results for: przemówił

 • Bóg przemówił do Noego tymi słowami: (Księga Rodzaju 8, 15)

 • Po czym Anioł Pański przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz drugi: (Księga Rodzaju 22, 15)

 • Gdy Józef ujrzał swoich braci, poznał ich; jednak udał, że jest im obcy, i przemówił do nich surowo tymi słowami: Skąd przyszliście? Odpowiedzieli: Z Kanaanu, aby kupić żywności. (Księga Rodzaju 42, 7)

 • Wtedy Ruben przemówił do ojca tymi słowami: Będziesz mógł zabić obu moich synów, jeśli ci go nie przyprowadzę! Oddaj go pod moją opiekę, a ja zwrócę go tobie. (Księga Rodzaju 42, 37)

 • Potem Józef przemówił do ludności: Oto dzisiaj nabyłem was i waszą ziemię dla faraona. Macie tu ziarno, obsiejcie ziemię. (Księga Rodzaju 47, 23)

 • Pan przemówił do Mojżesza tymi słowami: (Księga Wyjścia 14, 1)

 • I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowami: (Księga Wyjścia 16, 11)

 • Pan tak przemówił do Mojżesza: (Księga Wyjścia 25, 1)

 • Tak przemówił następnie Mojżesz do całego zgromadzenia Izraelitów: Oto co nakazał Pan mówiąc: (Księga Wyjścia 35, 4)

 • Wówczas Mojżesz przemówił do Izraelitów: Oto Pan powołał imiennie Besaleela, syna Uriego, syna Chura z pokolenia Judy, (Księga Wyjścia 35, 30)

 • Dnia pierwszego drugiego miesiąca, w drugim roku po wyjściu z Egiptu, tymi słowami przemówił Pan do Mojżesza na pustyni Synaj w Namiocie Spotkania: (Księga Liczb 1, 1)

 • Potem Pan przemówił do Mojżesza i Aarona tymi słowami: (Księga Liczb 2, 1)


“O amor sem temor torna-se presunção.” São Padre Pio de Pietrelcina