Found 62 Results for: prawdy

 • Nie możemy niczego dokonać przeciwko prawdzie, lecz /wszystko/ dla prawdy. (2 List do Koryntian 13, 8)

 • W Nim także i wy usłyszeliście słowo prawdy, Dobrą Nowinę o waszym zbawieniu. W Nim również uwierzyliście i zostaliście opatrzeni pieczęcią Ducha Świętego, który był obiecany. (List do Efezjan 1, 13)

 • z powodu nadziei /nagrody/ odłożonej dla was w niebie. O niej to już przedtem usłyszeliście dzięki głoszeniu prawdy - Ewangelii, (List do Kolosan 1, 5)

 • [działanie] z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia. (2 List do Tesaloniczan 2, 10)

 • który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. (1 List do Tymoteusza 2, 4)

 • Gdybym zaś się opóźniał, [piszę], byś wiedział, jak należy postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga żywego, filarem i podporą prawdy. (1 List do Tymoteusza 3, 15)

 • ciągłe spory ludzi o wypaczonym umyśle i którym brak prawdy - ludzi, którzy uważają, że pobożność jest źródłem zysku. (1 List do Tymoteusza 6, 5)

 • Dołóż starania, byś sam stanął przed Bogiem jako godny uznania pracownik, który nie przynosi wstydu, trzymając się prostej linii prawdy. (2 List do Tymoteusza 2, 15)

 • którzy odpadli od prawdy, mówiąc, że zmartwychwstanie już nastąpiło, i wywracają wiarę niektórych. (2 List do Tymoteusza 2, 18)

 • Powinien z łagodnością pouczać wrogo usposobionych, bo może Bóg da im kiedyś nawrócenie do poznania prawdy (2 List do Tymoteusza 2, 25)

 • takie, co to zawsze się uczą, a nigdy nie mogą dojść do poznania prawdy. (2 List do Tymoteusza 3, 7)

 • Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom. (2 List do Tymoteusza 4, 4)


“De que vale perder-se em vãos temores?” São Padre Pio de Pietrelcina