Found 3 Results for: pijał

  • A kruki przynosiły mu rano chleb i mięso wieczorem, a wodę pijał z potoku. (1 Księga Królewska 17, 6)

  • Król przydzielił im codzienną porcję potraw królewskich i wina, które pijał. Mieli być wychowywani przez trzy lata, by po ich upływie rozpocząć służbę przy królu. (Księga Daniela 1, 5)

  • Daniel powziął postanowienie, by się nie kalać potrawami królewskimi ani winem, które król pijał. Poprosił więc nadzorcę służby dworskiej, by nie musiał się kalać. (Księga Daniela 1, 8)


“Nas tribulações é necessário ter fé em Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina