Found 52 Results for: narodem

 • Co do Izmaela, wysłucham cię: Oto pobłogosławię mu, żeby był płodny, i dam mu niezmiernie liczne potomstwo; on będzie ojcem dwunastu książąt, narodem wielkim go uczynię. (Księga Rodzaju 17, 20)
 • Syna zaś tej niewolnicy uczynię również wielkim narodem, bo jest on twoim potomkiem. (Księga Rodzaju 21, 13)

 • Wstań, podnieś chłopca i weź go za rękę, bo uczynię go wielkim narodem. (Księga Rodzaju 21, 18)

 • rzekł do niego: Jam jest Bóg, Bóg ojca twego. Idź bez obawy do Egiptu, gdyż uczynię cię tam wielkim narodem. (Księga Rodzaju 46, 3)

 • I powstał grad i błyskawice z gradem na przemian tak ogromne, że nie było takich na całej ziemi egipskiej od czasu, gdy Egipt stał się narodem. (Księga Wyjścia 9, 24)

 • Ty bowiem jesteś narodem poświęconym Panu, Bogu twojemu. Ciebie wybrał Pan, Bóg twój, byś spośród wszystkich narodów, które są na powierzchni ziemi, był ludem będącym Jego szczególną własnością. (Księga Powtórzonego Prawa 7, 6)

 • I dalej mówił do mnie Pan: Widzę, że ten naród jest narodem o twardym karku. (Księga Powtórzonego Prawa 9, 13)
 • Nie będziecie spożywać żadnej padliny. Dasz to do spożycia przychodniowi w twej miejscowości albo sprzedasz obcemu, bo ty jesteś narodem świętym dla Pana, Boga twego. Nie będziesz gotował koźlęcia w mleku jego matki. (Księga Powtórzonego Prawa 14, 21)

 • Potem Mojżesz i kapłani-lewici rzekli do całego Izraela te słowa: Zamilknij, Izraelu, i słuchaj, w dniu dzisiejszym stałeś się narodem Pana, Boga swego. (Księga Powtórzonego Prawa 27, 9)

 • Zawołał potem Mojżesz Jozuego i rzekł mu na oczach całego Izraela: Bądź mężny i mocny, bo ty wkroczysz z tym narodem do ziemi, którą poprzysiągł Pan dać ich przodkom, i wprowadzisz ich w jej posiadanie. (Księga Powtórzonego Prawa 31, 7)

 • i rzekł: Odwrócę od nich oblicze, zobaczę ich koniec, gdyż są narodem niestałym, dziećmi, w których nie ma wierności. (Księga Powtórzonego Prawa 32, 20)

 • Mnie do zazdrości pobudzili nie-bogiem, rozjątrzyli Mnie swymi czczymi bożkami; i Ja ich do zazdrości pobudzę nie-ludem, rozjątrzę ich głupim narodem. (Księga Powtórzonego Prawa 32, 21)
“Para consolar uma alma na sua dor, mostre-lhe todo o bem que ela ainda pode fazer.” São Padre Pio de Pietrelcina