Found 74 Results for: voinţa

 • Dacă nu-ţi va mai place, s-o laşi să plece după voinţa ei; nu vei putea s-o vinzi pe argint, nici să te porţi cu ea ca şi cu o sclavă pentru că ai umilit-o. (Cartea Deuteronómului 21, 14)

 • Cu ceea ce rămâne din argint şi din aur, să faceţi tot ceea ce vi se va părea bun ţie şi fraţilor tăi, după voinţa Dumnezeului vostru! (Cartea lui Ésdra 7, 18)

 • Acum, daţi preamărire Domnului Dumnezeului părinţilor voştri şi faceţi voinţa lui! Separaţi-vă de popoarele ţării şi de femeile străine!”. (Cartea lui Ésdra 10, 11)

 • Şi fiii lor au venit şi au luat ţara în stăpânire; i-ai umilit înaintea lor pe locuitorii ţării, pe canaaneéni, şi i-ai dat în mâinile lor, regii lor şi popoarele ţării, ca să facă din ei după voinţa lor. (Cartea lui Nehemía 9, 24)

 • Ea dă roadele ei multe regilor pe care i-ai pus peste noi din cauza păcatelor noastre; ei stăpânesc după voinţa lor asupra trupurilor noastre şi asupra animalelor noastre, iar noi suntem în mare strâmtorare”. (Cartea lui Nehemía 9, 37)

 • ca să fac voinţa ta!”. Dumnezeul meu, aceasta o doresc. Legea ta este în adâncul inimii mele. (Cartea Psalmilor 40, 9)

 • Binecuvântaţi-l pe Domnul, toate oştirile sale, slujitorii lui, care împliniţi voinţa lui! (Cartea Psalmilor 103, 21)

 • Şi aşa cum este voinţa în ceruri, aşa să fie!”. (Cartea întâi a Macabéilor 3, 60)

 • Să vă dea tuturor o inimă ca să vă temeţi de el şi să împliniţi voinţa lui cu inimă mare şi cu suflet binevoitor! (Cartea a doua a Macabéilor 1, 3)

 • De aceea, şi atunci când se adaptează la toate, slujeşte darului tău atothrănitor, după voinţa celor care sunt în nevoie, (Cartea Înţelepciunii 16, 25)

 • Nu umbla pe cale cu un îndrăzneţ, ca să nu te împovăreze! Căci el face după el şi după voinţa lui şi din cauza nepriceperii lui vei pieri împreună [cu el]. (Cartea lui Ben Siráh (=Ecleziasticul) 8, 15)

 • Iată, cerul şi cerul cerurilor, abisul şi pământul se vor cutremura la vizitarea lui! Tot universul a fost făcut şi se face prin voinţa lui. (Cartea lui Ben Siráh (=Ecleziasticul) 16, 18)


“O Santo Rosário é a arma daqueles que querem vencer todas as batalhas.” São Padre Pio de Pietrelcina