Found 1439 Results for: toţi

 • Abimélec s-a sculat dimineaţa, i-a chemat pe toţi slujitorii săi şi a spus toate aceste lucruri în [auzul] urechilor lor. Şi oamenii s-au temut mult. (Cartea Genezei 20, 8)

 • Ogorul lui Efrón care se afla în Macpéla, care este faţă în faţă cu Mamré, ogorul şi peştera din el şi toţi copacii care se aflau în ogor şi în toate hotarele lui de jur împrejur (Cartea Genezei 23, 17)

 • Fiii lui Madián au fost: Efá, Éfer, Enóh, Abída şi Eldaá. Toţi aceştia sunt fiii Chetúrei. (Cartea Genezei 25, 4)

 • Isáac a răspuns şi i-a zis lui Esáu: „Iată, l-am făcut stăpân peste tine, iar pe toţi fraţii lui i-am făcut slujitorii lui, cu grâu şi must l-am sprijinit: pentru tine ce pot să mai fac, fiul meu?”. (Cartea Genezei 27, 37)

 • Lában i-a adunat pe toţi oamenii locului şi a făcut un ospăţ. (Cartea Genezei 29, 22)

 • În aceeaşi zi a pus deoparte ţapii brumării şi bălţaţi, toate caprele brumării şi bălţate, toate cele ce aveau alb pe ele şi toţi mieii negri. Le-a dat în mâna fiilor săi. (Cartea Genezei 30, 35)

 • El a zis: «Ridică-ţi ochii şi priveşte: toţi ţapii şi berbecii care se urcă pe capre şi pe oi sunt dungaţi, brumării şi bălţaţi; am văzut tot ce ţi-a făcut Lában! (Cartea Genezei 31, 12)

 • Numai astfel vom fi de acord, dacă vreți să fiți asemenea nouă, tăindu-vă împrejur toţi cei de parte bărbătească. (Cartea Genezei 34, 15)

 • Numai aşa se învoiesc oamenii să locuiască împreună cu noi şi să devină un singur popor cu noi, dacă şi la noi se vor tăia împrejur toţi cei de parte bărbătească aşa cum sunt ei tăiaţi împrejur. (Cartea Genezei 34, 22)

 • Şi i-au ascultat pe Hamór şi pe Síhem, fiul său, toţi cei care treceau prin poarta cetăţii lor şi au fost tăiaţi împrejur toţi cei de parte bărbătească, toţi cei care ieșeau prin poarta cetăţii lor. (Cartea Genezei 34, 24)

 • A treia zi, pe când ei erau încă suferinzi, cei doi fii ai lui Iacób, Simeón şi Lévi, fraţii Dinei, şi-au luat fiecare sabia, au venit asupra cetăţii care [se credea] în siguranţă şi i-au ucis pe toţi cei de parte bărbătească. (Cartea Genezei 34, 25)

 • toate bogăţiile lor, pe toţi pruncii şi femeile lor le-au luat captivi şi au jefuit tot ceea ce era în case. (Cartea Genezei 34, 29)


“Se você tem dúvidas sobre a fé é exatamente porque tem fé!” São Padre Pio de Pietrelcina