Found 20590 Results for:

 • Fiara pe care ai văzut-o era şi nu mai este. Se vor ridica din abis ca să meargă spre pieire. Iar locuitorii pământului al căror nume nu a fost scris în cartea vieţii de la întemeierea lumii vor fi cuprinşi de uimire văzând Fiara care era şi nu mai este, dar va veni din nou. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 17, 8)

 • Aici [trebuie] o minte care să aibă înţelepciune! Cele şapte capete sunt şapte munţi pe care era aşezată femeia. Mai sunt şi şapte regi. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 17, 9)

 • Cinci au căzut, unul este, celălalt încă nu a venit, iar când va veni, trebuie să rămână puţin [timp]. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 17, 10)

 • Fiara care era şi care nu mai este, chiar ca al optulea [rege] este. El este dintre cei şapte şi merge spre pieire; (Apocalipsul sf. apostol Ioan 17, 11)

 • iar cele zece coarne pe care le-ai văzut sunt zece regi care n-au primit încă domnia, însă vor primi putere ca a unui rege, pentru o oră, împreună cu Fiara. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 17, 12)

 • Aceştia au un singur plan: să dea puterea şi autoritatea lor Fiarei. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 17, 13)

 • Cele zece coarne pe care le-ai văzut şi Fiara o vor urî pe desfrânată, o vor face să fie părăsită şi goală, vor devora carnea ei şi o vor arde în foc, (Apocalipsul sf. apostol Ioan 17, 16)

 • pentru că Dumnezeu le-a pus în inimă să-i îndeplinească planul şi, făcând acelaşi plan, să dea autoritatea lor Fiarei până când vor fi împlinite cuvintele lui Dumnezeu. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 17, 17)

 • El a strigat cu glas puternic, spunând: „A căzut, a căzut Babilónul cel mare şi a devenit o locuinţă a diavolilor, închisoare a oricărui duh necurat, închisoare a oricărei păsări necurate, închisoare a oricărei bestii necurate şi urâte. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 18, 2)

 • Pentru că din vinul furiei desfrânării sale s-au îmbătat toate neamurile şi regii pământului s-au desfrânat cu ea, iar negustorii pământului s-au îmbogăţit prin puterea senzualităţii sale”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 18, 3)

 • Apoi am auzit un alt glas din cer, spunând: „Ieşiţi din ea, voi, poporul meu, ca să nu fiţi părtaşi la păcatele ei şi să nu trebuiască să primiţi [o parte] din plăgile ei! (Apocalipsul sf. apostol Ioan 18, 4)

 • Pe cât s-a glorificat pe sine şi s-a destrăbălat, pe atât daţi-i chin şi jale. Căci spune în inima sa: «Stau ca o regină şi văduvă nu sunt şi jale nu voi mai vedea». (Apocalipsul sf. apostol Ioan 18, 7)


“Mesmo a menor transgressão às leis de Deus será levada em conta.” São Padre Pio de Pietrelcina