Found 75 Results for: refugiu

 • Între cetăţile pe care le veţi da levíţilor, şase să fie cetăţi de refugiu unde să fugă ucigaşul! Pe lângă acestea, să le mai daţi alte patruzeci şi două de cetăţi! (Cartea Numerilor 35, 6)

 • să vă alegeţi nişte cetăţi care să fie cetăţi de refugiu, unde să se poată refugia ucigaşul care omoară pe cineva din greşeală! (Cartea Numerilor 35, 11)

 • Ele să fie pentru voi cetăţi de refugiu din calea răzbunătorului, pentru ca ucigaşul să nu moară înainte de a fi stat la judecată în faţa adunării! (Cartea Numerilor 35, 12)

 • Între cetăţile pe care le veţi da, şase să fie cetăţi de refugiu pentru voi! (Cartea Numerilor 35, 13)

 • Trei cetăţi să fie dincolo de Iordán şi trei cetăţi să fie în ţara Canaán: să fie cetăţi de refugiu! (Cartea Numerilor 35, 14)

 • Aceste şase cetăţi să fie refugiu pentru fiii lui Israél şi pentru străinul care locuieşte în mijlocul vostru! Acolo să se poată refugia oricine omoară pe cineva din greşeală! (Cartea Numerilor 35, 15)

 • adunarea să-l scape pe ucigaş din mâna răzbunătorului sângelui şi să-l facă să se întoarcă în cetatea de refugiu unde fugise! Să locuiască acolo până la moartea marelui preot care a fost uns cu untdelemn sfânt! (Cartea Numerilor 35, 25)

 • Dacă ucigaşul iese din hotarul cetăţii de refugiu unde fugise (Cartea Numerilor 35, 26)

 • şi dacă răzbunătorul sângelui îl întâlneşte în afara hotarului cetăţii de refugiu şi-l ucide pe ucigaş, nu va fi vinovat de sânge. (Cartea Numerilor 35, 27)

 • Căci [ucigaşul] trebuia să locuiască în cetatea lui de refugiu până la moartea marelui preot. După moartea marelui preot, poate să se întoarcă în pământul proprietăţii sale. (Cartea Numerilor 35, 28)

 • Să nu luaţi răscumpărare pentru cel fugit în cetatea sa de refugiu, ca să se întoarcă să locuiască în ţară până la moartea preotului! (Cartea Numerilor 35, 32)

 • El va zice: «Unde sunt dumnezeii lor, stânca unde căutau refugiu? (Cartea Deuteronómului 32, 37)


“A oração é a efusão de nosso coração no de Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina