Found 31 Results for: guvernatorul

 • Guvernatorul le-a zis: „Să nu mănânce [nimeni] din lucrurile preasfinte până când nu se va ridica un preot cu Urím şi Tummím!”. (Cartea lui Ésdra 2, 63)

 • Guvernatorul Rehúm şi Şimşái, secretarul, i-au scris o scrisoare regelui Artaxérxes, după cum urmează. (Cartea lui Ésdra 4, 8)

 • Judecătorul Rehúm, guvernatorul, Şimşái, secretarul, şi ceilalţi colegi ai lor judecători: din Arfarsatác, din Tarpél, din Afarás, din Érec, din Babilón, din Súsa, din Déha, din Elám, (Cartea lui Ésdra 4, 9)

 • Regele a trimis răspuns lui Rehúm, guvernatorul, lui Şimşái, secretarul, celorlalţi colegi care locuiau în Samaría şi celorlalţi de dincolo de Râu: „Pace! (Cartea lui Ésdra 4, 17)

 • În acel timp au venit la ei Tatnái, guvernatorul de dincoace de Râu, Şetár-Boznái şi colegii lor şi le-au vorbit aşa: „Cine v-a dat poruncă să construiţi casa aceasta şi să terminaţi zidurile acestea? (Cartea lui Ésdra 5, 3)

 • Aceasta este copia scrisorii pe care i-au trimis-o regelui Dárius Tatnái, guvernatorul de dincoace de Râu, Şetár-Boznái şi colegii lor din Afarsác, care e dincoace de Râu. (Cartea lui Ésdra 5, 6)

 • Acum, Tatnái, guvernatorul de dincolo de Râu, Şetár-Boznái şi colegii voştri din Afarsác, care e dincolo de Râu, îndepărtaţi-vă de acolo! (Cartea lui Ésdra 6, 6)

 • Lăsaţi să se construiască această casă a lui Dumnezeu! Guvernatorul iudeilor şi bătrânii iudeilor să construiască această casă pe locul ei! (Cartea lui Ésdra 6, 7)

 • Tatnái, guvernatorul de dincoace de Râu, Şetár-Boznái şi colegii lor au făcut cu grijă astfel după cum trimisese [poruncă] regele Dárius. (Cartea lui Ésdra 6, 13)

 • Guvernatorul le-a zis: „Să nu mănânce [nimeni] din lucrurile preasfinte până când nu se va ridica un preot cu Urím şi Tummím”. (Cartea lui Nehemía 7, 65)

 • Mulţi dintre capii de familie au oferit [daruri] pentru lucrare. Guvernatorul a dat pentru vistierie o mie de daríci de aur, cincizeci de ceşti şi cinci sute treizeci de veşminte preoţeşti. (Cartea lui Nehemía 7, 69)

 • Guvernatorul Nehemía, preotul şi scribul Ésdra şi levíţii care explicau poporului au zis întregului popor: „Ziua aceasta este sfântă pentru Domnul Dumnezeul vostru; nu jeliţi şi nu plângeţi!” – căci tot poporul plângea în timp ce asculta cuvintele legii. (Cartea lui Nehemía 8, 9)


“Proponha-se a exercitar-se nas virtudes”. São Padre Pio de Pietrelcina