Found 40 Results for: Iordánului

 • Lot şi-a ridicat ochii şi a văzut că toată zona Iordánului era bine udată, căci înainte ca Domnul să fi nimicit Sodóma şi Gomóra, ea era ca grădina Domnului, ca ţara Egiptului, cum mergi spre Ţoár. (Cartea Genezei 13, 10)

 • Lot şi-a ales toată zona Iordánului şi a plecat Lot spre răsărit; şi s-au despărţit unul de altul. (Cartea Genezei 13, 11)

 • a privit spre Sodóma şi Gomóra şi spre tot ținutul din zona Iordánului şi a văzut un fum gros care se ridica de la pământ ca fumul dintr-un cuptor. (Cartea Genezei 19, 28)

 • Amaléciţii locuiesc ţinutul de la sud; iebuséii şi amoréii locuiesc la munte; canaaneénii şi hetéii locuiesc lângă mare şi de-a lungul Iordánului”. (Cartea Numerilor 13, 29)

 • Porunceşte-le preoţilor care duc arca alianţei: «Când veţi ajunge la marginea apelor Iordánului, să rămâneţi la Iordán!»”. (Cartea lui Iósue 3, 8)

 • Când tălpile picioarelor preoţilor care poartă arca alianţei Domnului întregului pământ vor intra în apele Iordánului, [apele] se vor despărţi: cele care curg, de apele din partea de sus, care vor sta ca un dig”. (Cartea lui Iósue 3, 13)

 • apele Iordánului care coborau de sus s-au adunat ca într-un dig până foarte departe, la Adám, cetatea care este lângă Ţartán, iar cele care coborau către marea din Arabáh, Marea Sărată, au secat complet. Poporul a trecut în faţa Ierihónului. (Cartea lui Iósue 3, 16)

 • Preoţii care duceau arca alianţei Domnului s-au oprit pe uscat în mijlocul Iordánului şi tot Israélul a trecut pe uscat până când tot poporul a terminat de trecut Iordánul. (Cartea lui Iósue 3, 17)

 • Porunciţi-le: «Luaţi de aici, din mijlocul Iordánului, din locul unde au stat picioarele preoţilor, douăsprezece pietre şi aduceţi-le cu voi şi puneţi-le în locul unde vă veţi odihni noaptea!»”. (Cartea lui Iósue 4, 3)

 • Iósue le-a zis: „Treceţi înaintea arcei Domnului Dumnezeului vostru, în mijlocul Iordánului, şi fiecare să ia o piatră pe umăr, după numărul triburilor fiilor lui Israél, (Cartea lui Iósue 4, 5)

 • să le spuneţi că apele Iordánului au fost despărţite înaintea arcei alianţei Domnului! Când a trecut ea Iordánul, apele s-au despărţit. Pietrele acestea sunt amintire pentru fiii lui Israél în veci”. (Cartea lui Iósue 4, 7)

 • Fiii lui Israél au făcut aşa cum le poruncise Iósue. Au luat douăsprezece pietre din mijlocul Iordánului, cum îi spusese Domnul lui Iósue, după numărul triburilor fiilor lui Israél. Le-au adus cu ei la locul unde s-au stabilit. (Cartea lui Iósue 4, 8)


“A maior alegria de um pai é que os filhos se amem, formem um só coração e uma só alma. Não fostes vós que me escolhestes, mas o pai celeste que, na minha primeira missa, me fez ver todos os filhos que me confiava”.(P.e Pio) São Padre Pio de Pietrelcina