50. U nevolji sva mi je utjeha što mi život èuva rijeè tvoja.

“Seja paciente e espere com confiança o tempo do Senhor”. São Padre Pio de Pietrelcina