44. Tvoj æu Zakon èuvati uvijek i dovijeka.

“Seja modesto no olhar.” São Padre Pio de Pietrelcina