157. Mnogi me progone i tlaèe, od tvojih svjedoèanstava ja ne odstupam.

“Como é belo esperar!” São Padre Pio de Pietrelcina