129. Divna su tvoja svjedoèanstva, stoga ih èuva duša moja.

“Seja modesto no olhar.” São Padre Pio de Pietrelcina