11. Blago onomu koji æe te vidjeti i onima koji su usnuli u ljubavi, jer i mi æemo posjedovati život.
“É loucura fixar o olhar no que rapidamente passa”. São Padre Pio de Pietrelcina