5. U dane Heroda, kralja judejskoga, bijaše neki sveæenik imenom Zaharija iz razreda Abijina. Žena mu bijaše od kæeri Aronovih, a ime joj Elizabeta.
“Comunguemos com santo temor e com grande amor.” São Padre Pio de Pietrelcina