52. Rekoše mu Židovi: "Sada vidimo da imaš zloduha. Abraham umrije, tako i proroci, a ti kažeš: 'Ako tko èuva moju rijeè, neæe okusiti smrti dovijeka.'
“Deus ama quem segue o caminho da virtude.” São Padre Pio de Pietrelcina