Księga Tobiasza, 1

Biblia Tysiąclecia

1 Księga historii Tobiasza, syna Tobiela, syna Ananiela, syna Aduela, syna Gabaela z rodu Asjela, z pokolenia Neftalego,


Chapters: