9. Wołali więc Izraelici do Pana i Pan sprawił, że powstał wśród Izraelitów wybawiciel, który ich wyswobodził - Otniel, syn Kenaza, młodszego brata Kaleba.

“Onde há mais sacrifício, há mais generosidade.” São Padre Pio de Pietrelcina