17. I oddał sługom swoim każde ze stad, mówiąc: Będziecie szli przede mną w odstępach pomiędzy każdym stadem.

“Vive-se de fé, não de sonhos.” São Padre Pio de Pietrelcina