5. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I tak upłynął wieczór i poranek - dzień pierwszy.

“Sigamos o caminho que nos conduz a Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina