29. I rzekł Bóg: Oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie: dla was będą one pokarmem.

“Sigamos o caminho que nos conduz a Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina