Księga Koheleta, 1

Biblia Tysiąclecia

1 Słowa Koheleta, syna Dawida, króla w Jeruzalem.


Chapters: