Ewangelia Łukasza, 1

Biblia Tysiąclecia

1 Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas,


Chapters: