3 List Jana, 1

Biblia Tysiąclecia

1 /Ja/ prezbiter - do umiłowanego Gajusa, którego miłuję w prawdzie.


Chapters: