2 List do Tymoteusza, 1

Biblia Tysiąclecia

1 Paweł, z woli Boga apostoł Chrystusa Jezusa, /posłany/ dla /głoszenia/ życia obiecanego w Chrystusie Jezusie,


Chapters: