2 Księga Samuela, 1

Biblia Tysiąclecia

1 Po śmierci Saula, po zwycięstwie nad Amalekitami, wrócił Dawid i zatrzymał się przez dwa dni w Siklag.


Chapters: